Forretnings­løsninger basert på Microsoft Dynamics 365

Fra kr. 568 per. full bruker pr måned.

Mer enn 160.000 bedrifter over helde verden bruker Microsoft Dynamics 365 ERP.

Vurderer din bedrift ny ERP løsning?

Microsoft Dynamics 365 Finance

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain

eSeven Apps

Microsoft Dynamics 365 Business Central

eSeven Bransjeløsninger

Bransjeløsninger for Bygg & Anlegg, Elektro entreprenører, VVS entreprenører, Olje & Gass og Industri bedrifter

Bygg & Anlegg, Elektro og VVS

For elektro og VVS entreprenører inneholder bransjeløsningen Autofakt rutiner og elektronisk pris- og vareimport basert på Nelfo formatet som oppfattes som standard for bransjene.

Industri og produksjon

eSeven Bransjeløsning for Industri vil du kunne integrere ditt konstruksjonssystem / PDM med Microsoft Dynamics NAV. Tegninger med materialbehov oppdaterer stykklister i Dynamics NAV som brukes videre til produksjonsplanlegging og innkjøp.

Olje og Gass

Flere bedrifter som leverer til Olje & Gass industrien, har behov for et ERP system som kan kombinere prosjektoppfølging og der deler av prosjektet skal produseres og passer best i en produksjonsløsning.

Aktuelt