Bransjeløsninger

Bransjeløsninger for Bygg & Anlegg, Industri & Produksjon og Olje & Gass

Velg bransjer

Bransjeløsninger for Bygg & Anlegg, Elektro entreprenører, VVS entreprenører, Olje & Gass og Industri bedrifter

Bygg & Anlegg, Elektro og VVS

For elektro og VVS entreprenører inneholder bransjeløsningen Autofakt rutiner og elektronisk pris- og vareimport basert på Nelfo formatet som oppfattes som standard for bransjene.

Industri og produksjon

eSeven Bransjeløsning for Industri vil du kunne integrere ditt konstruksjonssystem / PDM med Microsoft Dynamics NAV. Tegninger med materialbehov oppdaterer stykklister i Dynamics NAV som brukes videre til produksjonsplanlegging og innkjøp.

Olje og Gass

Flere bedrifter som leverer til Olje & Gass industrien, har behov for et ERP system som kan kombinere prosjektoppfølging og der deler av prosjektet skal produseres og passer best i en produksjonsløsning.