Industri / Produksjon

eSeven har gjennom mange år levert ERP løsninger til både serieproduserende og ordreproduserende bedrifter og har derigjennom etablert svært god kompetanse innen området.

Våre løsninger for Industri/Produksjon er basert på Microsoft Dynamics 365 ERP sammen med et sett med bransjerelaterte integrerte Apper og eSeven EasyStart parametersetting.

Omfang

Vår løsning til Industri / Produksjon omfatter funksjonalitet for de fleste prosesser innen:

  • Salg, tilbud og kundebetjening
  • Ordrebehandling, fakturering, lagerstyring, innkjøp
  • Produksjon styring
  • Ressursstyring
  • Prosjekt
  • Service
  • Finans- og driftsregnskap samt Aktiva
  • Dokument

Funksjonalitet som Behovsberegning og behovsanalyser, Gantplanlegging, Ordreplanlegging, Shop Floor, Timeregistrering, Avviksregistrering og behandling, Varesporing, Integrasjon med CAD, osv. er en del av bransjefunksjonaliteten.

eSeven har laget forsterkninger til Microsoft Dynamics 365 for å imøtekomme Norske krav til funksjonalitet i bygg og anleggsindustrien

eSevens App for Industri vil du kunne integrere ditt konstruksjonssystem / PDM med Microsoft Dynamics 365. Tegninger med materialbehov oppdaterer stykklister i Dynamics 365 som brukes videre til produksjonsplanlegging og innkjøp.

Bruker du eSeven App for industri får du også full funksjonalitet mht sporing av varer, serienummer og partinummer. Materialsertifikater linkes og hentes automatisk frem til dokumentasjon av produksjoner hvor den aktuelle vare er forbrukt.

Du kan lagre alle dokumenter vedrørende prosjekter og produksjoner i Dynamics 365 ved bruk av ‘Drag & drop’ – også eposter. Du kan kategorisere og legge inn beskrivelse for enkel oversikt. På denne måten kan du bygge opp sluttdokumentasjon til kunden.

Du kan styre produksjonen med planleggingsverktøyene i Dynamics 365 og du kan i tillegg benytte Gant planer basert på Netronic eller Planner One. Bruker du Gantplan får du en grafisk planlegger som er fullt integrert med Microsoft Dynamics ERP.

Noen av våre kunder innen Industri / Produksjon:

Håland Tynnplate AS

Egenes Brannteknikk AS

Eikund AS

Lid Jarnindustri AS

Komatsu KVX AS

Fire Fighting System AS

Hydal Transportsystemer AS

Hydal AS

Byberg AS

Figgjo AS

Akva Group AS

Parat Halvorsen AS

Optimar AS

Andersen Mek. Verksted AS

Uninor AS

Fatland AS

Klepp Mek. AS