Communicate Norge AS blir del av Norges ledende Microsoft konsulenthus sammen med Skill AS, Albatross IT Consultants AS (AITC), Pilaro AS og eSeven AS

Nov 26, 2021 | Aktuelt

Onsdag 24. november signerte Communicate Norge AS en avtale med Credo Partners om å
bli en del av deres satsning med prosjektnavn Aimbot. Transaksjonen forventes gjennomført
i løpet av 2021

Om Aimbot

Aimbot er prosjektnavnet på Credo Partners nye investeringsplattform innen IT service og vil
etter transaksjonen bestå av selskapene Communicate, Skill, AITC, Pilaro, og eSeven.
Summen av selskapene representerer Norges største uavhengige Microsoft partner med
ekspertise på utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger herunder
fysisk- og skybasert infrastruktur, kritiske forretningsapplikasjoner som ERP, CRM og MS
365, data- og integrasjonsplattformer så vel som datamodellering og analyse.
Aggregert omsetter selskapene for i underkant av NOK 500 millioner med ansatte ved
kontorer i Oslo, Sarpsborg, Halden, Asker, Sem, Stavanger, Sandnes og Bergen.


Oppkjøpet av Communicate kompletterer plattformen

Som det siste tilskuddet til plattformen kompletterer Communicate de øvrige selskapene med
ekspertise på integrasjon og utvikling, digitale tjenesteplattformer og rådgivning knyttet til
strategi, digitalisering og arkitektur. Gjennom samarbeid med de øvrige selskapene vil
Communicate kunne tilby en bredere tjenesteportefølje til sin stabile kundebase som
inkluderer noen av Norges største virksomheter.


Etter transaksjonen dekker summen av ekspertkompetansene til selskapene hele Microsofts
produktportefølje og gjør gruppen til en totalleverandør av Microsoftteknologi, som gir en
sterkere leveransekraft enn selskapene har individuelt. Samtidig skal dagens lokale
forankringer, fokus på nærhet til kunder og selskapenes unike kulturer beholdes og
videreutvikles.

Det å bli en del av dette samarbeidet og få være med å bygge opp en helhetlig plattform
med leveransekapasitet på tvers av Microsoft porteføljen er utrolig spennende! Communicate
har bygget opp en sterk markedsposisjon over 25 år innenfor integrasjon og digital
tjenesteplattform, og sammen med de andre selskapene åpner det seg enorme muligheter
som vi ikke kunne ha tatt alene. Nå er det bare å brette opp ermene, og starte den utrolig
spennende reisen!

Espen Stensund, CEO i Communicate Norge AS

Om samarbeidet og fremtiden

Med Communicate er vi nå over 300 ansatte som sammen står klare for å hjelpe
eksisterende og nye kunder med å utvikle sin forretning ved hjelp av programvare fra
Microsoft. Vi er svært glade for at Communicate valgte oss og vi gleder oss over å ha fått
enda flere høyt kompetente og motiverte medarbeidere med på laget. Sammen skal vi skape
Norges største og beste uavhengige Microsoft-kompetansehus.
Odd Nymark, CEO i Aimbot AS

Vi etablerte Aimbot-prosjektet i juni 2021 gjennom oppkjøpene av Pilaro og eSeven, og satt
et mål om å bruke 3 år på å tilegne oss kompetansen vi behøvet for å kunne tilby IT-tjenester
med en holistisk tilnærming basert på Microsoft teknologi til store SMBer og enterprise
kunder i Norge. Etter oppkjøpene av Skill og AITC i oktober og nå Communicate kan vi kalle
oss totalleverandør etter 6 måneder i drift, som betyr at vi har kjøpt oss mer tid til å
videreutvikle gruppen til den ledende norske neste-generasjons IT service aktøren
selskapene fortjener å være. Vi er svært entusiastiske over å få Communicate med på laget.
Selskapet besitter unik kompetanse bygget over 25 år og vi har fått et svært godt inntrykk av
de ansatte vi har møtt gjennom prosessen og gleder oss til å starte samarbeidet.

Gudmund Killi, Styreleder i Aimbot AS og Managing Partner i Credo Partners AS

Spørsmål om pressemeldingen:
Espen Stensund, CEO Communicate Norge AS, mobil: 930 50 396, e-post:

Odd Nymark, CEO Aimbot AS, mobil 416 37 892, e-post:

Aktuelt

eSeven sentral i etableringen av nytt Microsoft nettverk

eSeven sentral i etableringen av nytt Microsoft nettverk

Gründere, ledelse og ansatte i eSeven AS og Pilaro AS (Selskapene) går sammen med Credo Partners og etablerer Aimbot – en ny vekstplattform for Microsoft-fokuserte IT-serviceselskaper. Samtlige gründere og ledere samt de fleste ansatte aksjonærene, fortsetter på...