Birger E. Skjørestad

You are here

Birger E. Skjørestad

Senior fagkonsulent produksjon
+47 906 42 309
birger@smps.no

Birger Skjørestad har i alle år siden han var en av gründerne i Stavanger EDB i 1980, arbeidet med MPS programvare for produksjonsbedrifter. Han var ansvarlig for utvikling av programvare for produksjonsbedrifter i Stavanger EDB frem til han sluttet på slutten av 90-tallet for å etablere egen virksomhet, Skjørestad MPS. Gjennom årene har han utviklet ny programvare for denne nisjen. I 2016 valgte han å inngå samarbeid med eSeven for bedre å kunne tilby sine kunder en totalløsning og en naturlig overgang til neste generasjon ERP systemer.