Frode Wilhelmsen

You are here

Frode Wilhelmsen

Senior fagkonsulent / Partner
+47 992 06 004
frode.wilhelmsen@eseven.no

Frode Wilhelmsen begynte som utvikler og konsulent i NaviCom i 2001. Navicom ble etter hvert en ledende Microsoftpartner innen Dynamicsplattformen, med spesiell kompetanse innen prosjekt og produksjon. Han arbeidet i selskapet frem til oppstart av eSeven hvor han er en av gründerne.