Ingebret Folkvord

You are here

Ingebret Folkvord

Senior fagkonsulent / Partner
+47 988 96 041
ingebret.folkvord@eseven.no

Ingebret Folkvord har arbeidet som konsulent innen ERP i mange år, først som konsulent innen Concorde plattformen og siden som konsulent på Microsoft Dynamics ERP i selskapene Netco og NaviCom. Navicom ble etter hvert en ledende Microsoftpartner innen Dynamicsplattformen, med spesiell kompetanse innen prosjekt og produksjon. Ingebret har også i en periode vært ERP ansvarlig hos Malthus AS som bruker Microsoft Dynamics AX. Ingebret er en av gründerne av eSeven.