Tone Johansen

You are here

Tone Johansen

Prosjektleder
+47 480 83 809
tone.johansen@eseven.no

Tone Johansen har arbeidet med Microsoft Dynamics ERP plattformen siden 2008 da hun begynte i NaviCom. Navicom ble etter hvert en ledende Microsoftpartner innen Dynamicsplattformen, med spesiell kompetanse innen prosjekt og produksjon. Hun begynte i eSeven i 2015 og arbeider nå både som senior konsulent og prosjektleder.