Flere muligheter med nytt ERP-system

| Kunder

Bilde: Tønnes Helge Kverneland foran et av bedriftens hovedprodukt. En egenutviklet og egenprodusert fôringsrobot for landbruket. Maskinens oppbygning og produksjonsunderlag styres og ivaretas av bedriftens Microsoft Dynamics-installasjon.

TKS AGRI byttet til ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central i 2018. De ønsket mer kontroll og mindre spesialtilpasninger knyttet til systemet.

Markedssjef Tønnes Helge Kverneland i T Kvernaland & Sønner (TKS) har vært med på 3–4 overganger mellom ulike forretningssystem.  

– Behovet vårt har blitt oppfylt med et nytt system. Verden går fremover, og hvis du har jobbet 10 år i et brukergrensesnitt, så vet du at det alltid er en overgang å gå over til noe nytt. Nå har vi et tettere og bedre system som kommuniserer bedre med de andre systemene. TKS har fått en bedre kommunikasjon i bedriften, forteller Kverneland.

Produksjonsbedriften TKS driver med egenprodusering med utstyr for lagring, håndtering, transport og tildeling av grovfôr for husdyrprodusenter i landbruket. De er spesialister på effektive systemløsninger innen taljer, kraner og løfteutstyr for landbruk, industri og maritime næringer, med spesiell vekt på spesialtilpassede løsninger. Utstyret frigjør mer tid for bonden og normaliserer arbeidstiden.

Et komplett ERP-system

Dynamics 365 Business Central er et komplett ERP-system for mellomstore og mindre bedrifter, med funksjonalitet rettet mot salg, tilbud, kundebetjening, ordrebehandling, fakturering, lagerstyring, innkjøp, prosjekt, produksjon, service, finans- og driftsregnskap og aktiva.

Ønsker din bedrift bedre oversikt over prosjektene? Ta kontakt med oss i eSeven her.

TKS har jobbet med mange av folkene i eSeven gjennom andre ERP-systemer tidligere. De vurderte flere systemer og leverandører før valget falt på eSeven.

– De kjente godt til problemstillingen vår og oss som bedrift. Vi ønsket en bedre produksjonshåndtering. Vi bygger store og kompliserte produkter, og følger prosessen fra når vi bearbeider råvaren til ferdig produkt. Det nye systemet gir oss en mulighet til å ta i bruk flere moduler til å følge denne prosessen enda nøyere. TKS har en plan om å gå i den retningen etter hvert, forteller Kverneland.

Spesialister på ERP-system

Eseven holder til i Sandnes og er spesialister innen Microsoft Dynamics ERP innen bygg og anlegg, leverandørindustrien i olje og gass, samt produksjon- og industribedrifter.

Enterprise Resource Planning (ERP) er en programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon.

Kunder

Stor effekt med automatiserte prosesser

Stor effekt med automatiserte prosesser

Med oppgradert ERP-system går flyten bedre enn noen gang hos Nordic Crane Vest på Sola. Det meste har blitt digitalisert og all håndtering av dokumenter har blitt fullautomatisert med det nye forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Raskt og brukervennlig økonomisystem

Raskt og brukervennlig økonomisystem

Stangeland Maskin valgte å oppgradere til ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, og har nå et system som fungerer godt. De opplever systemet raskere, mer brukervennlig og vil ikke tilbake til gamle trakter.

Beste totalløsning på pris

Beste totalløsning på pris

Porselenprodusenten Figgjo AS på Figgjo ble nødt til å oppgradere ERP-systemet da det gamle ble utrangert og for gammelt. Beste totalløsning og beste pris fikk de innhentet fra eSeven, som har lokaler i Sandnes.