Continia Document Capture

Verdens mest utbredte løsning for skanning av fakturaer og dokumenter fra Microsoft Dynamics 365 Business Central

Med Document Capture kan du bl.a. motta fakturaer på epost i PDF format hvor disse rutes direkte til tolken i Document Capture og videre til Microsoft Dynamics NAV for godkjenning og bokføring.

Du kan i Microsoft Dynamics NAV hente opp PDF faktura enten du står på leverandørkonto, hovedbokskonto, på en vare, i et prosjekt, osv. Et fantastisk verktøy for den som ønsker en ytterligere digitalisering av bedriften.

Som eneste løsning på markedet tilbyr vi automatisk registrering av dokumenter, OCR-godkjenning, en avansert godkjenningsflyt og et digitalt arkiv du kan søke i med fulltekst.

Continia Document Capture optimerer og automatiserer alle prosesser – helt fra du mottar dokumentet til du skal finne det igjen noen år senere.

Mer informasjon om Continia Document Capture

Les mer på produsentens produktsider:

Se produsentens videopresentasjon:

Aktuelt